”Leda för Agenda 2030” hjälper din organisation att ta viktiga steg mot mål i FN:s Agenda 2030, samtidigt som du själv utvecklas till en mer agil ledare, som får människor med dig. Agenda 2030 syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030. De genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de…