kr0.00

Ledarutveckling


Värdet du som ledare får när du tar hjälp av oss är resultatet av vår samlade kompetens, vår omfattande ledarerfarenhet kompletterad med internationell best practice och aktuella forskningsrön, på den nivå och anpassat till det som just du och din ledningsgrupp behöver!


De som redan är våra kunder vet att vi har en gemensam syn på ledarutvecklingsprogram som gör att du alltid kan känna dig trygg med att ta hjälp ifrån oss. Vi stödjer dig i att, utifrån den övergripande strategin, föreslå och testa alternativa kompetensutvecklingsmetoder för ett gott resultat baserat både på människornas styrkor och på den affär, eller det uppdrag, som ni tillsammans ska åstadkomma. Så att ledningen gemensamt och individuellt kan utveckla drivkrafter och kultur inför förändringsinsatserna och så att resultatet blir hållbart.


Ert situationsanpassade ledarskap.

Organisationer behöver olika kompetenser och beteenden i olika skeden. Ledare och medarbetare behöver olika ledarskap i olika situationer.  Vi vet vad som krävs för att ni ska lyckas. Genom analys, experiment och anpassning av designen når vi tillsammans ett tryggare, mer lyckat resultat. Utbildningarna kan byggas av olika element, beroende av ditt behov.


Ni kan och vi vill!

Ni kan dra nytta av vår samlade erfarenhet och våra utbildningsmetoder.  Vår ambition är att bidra till ett bättre samhälle. Att hjälpa er att leda mer tryggt och hållbart.  


Ledarutvecklingsprogram

Vi kan stödja dig som ledare i att

 • Bli tryggare i ditt ledarskap
 • Vara mer kommunikativ i ledarskapet
 • Agera mer fokuserat på medarbetare och affär
 • Få en ökad förståelse för hur kunskap om hjärnan kan bidra till bättre ledarskap
 • Skapa bättre kunskap om hur AI och digitalisering kan bidra till att bättre nå målen
 • Förbättra kulturen i verksamheten samtidigt som en förändring genomförs
 • Agera bättre som ny ledare, ny i politiken eller ny i styrelsen


Analys etc

Genom ett antal olika analyser, metoder och utredningar hjälper vi dig att

 • Få fram tydligare beslutsunderlag och därmed kunna mäta resultat och förändringar för ditt ledarskap, din verksamhet och dina kunder eller medarbetare.
 • Ha bakgrundsmaterial för erfarenheter från hur ledare i andra verksamheter gjort, omvärldsanalyser eller statistik baserat på aktuell forskning


Coachning och bollplank

För att förstärka resultatet, t ex i samband med ledarutveckling för grupp eller individ, kan vi bidra med

 • Expertrådgivning inom specifika områden eller ett bollplank att studsa tankar och idéer mot
 • Individuell eller gruppcoachning för att nå visst mål eller för att bottna vissa frågeställningar


Expertkompetens

Att nå ökad kompetens inom områden där ni idag saknar eller behöver utveckla expertkompetens. T ex

 • Talent Management – inkl. metoder för att attrahera, behålla och utveckla talanger
 • HR-strategier, kompetenskartläggning
 • Ledare eller ledningsgrupp att hyra

%d bloggare gillar detta: