kr0.00

Om oss


Enligt en av våra kunder, Försvarsmakten, är vi professionella, prestigelösa, och personliga. Det är något vi är stolta över och som vi genom ständiga förbättringar lever upp till varje dag.


Stratvise är ett konsultnätverk inom ledarskap, management och kommunikation. Vi är fokuserade på att hjälpa våra kunder lyckas med förändring. Vi är inriktade på implementation snarare än teori. Vi vill att ni ska lyckas med era målsättningar och vi hjälper till med de metoder eller specialister som krävs för att era mål ska nås.


Vår vision är att bidra till ett engagerat ledarskap i världsklass. Vi drivs av att bidra till att göra världen litet bättre varje dag.


Förutom vår företagspolicy och vårt kvalitetssystem följer Stratvise även Sveriges Managementkonsulters Allmänna bestämmelser och Etiska Riktlinjer. Vi är också aktiva medlemmar i Svenska Kvalitetsinstitutets, SIQ, intressentförening och deltar aktivt i kvalitetsarbetet, bl. a. som examinatorer i olika kvalitetsutmärkelser.

Effektivisering av din verksamhet

Stratvisemetoden ger dig ett strukturerat sätt att analysera, experimentera och testa, välja väg, genomföra och följa upp. Du får kraftfulla verktyg för att mäta och följa upp det som skapar värde och hjälp att testa hypoteser utifrån era mål och strategier.

Stödresurs där och när det behövs

Förstärk din organisation och verksamhet med stöd och kompetens som ni behöver antingen i projekt eller linjeverksamheten.

Utveckling av ditt ledarskap

Du blir en bättre ledare genom våra ledarutbildningar och utvecklingsinsatser inriktad på era specifika behov. Eller så behöver du ha en samtalspartner i de vägval som du står inför. Stratvise konsulter är vana coacher och pedagogiska utbildare.

Stöd för att lyckas med förändring

Hos oss får du stöd av certifierade förändringskonsulter, som integrerar rön från modern forskning i sitt arbetssätt. Vi arbetar med hela processen och alla parter – från uppstart till avslut och uppföljning.

%d bloggare gillar detta: