kr0.00

Verksamhetsutveckling

Värdet du som ledare får då du anlitar oss är resultatet av våra samlade kunskaper, erfarenheter från liknande och annorlunda verksamheter samt vår utifrån-syn på din verksamhet.


Bestående värden och goda resultat

För att utveckla en verksamhet på bästa sätt behövs förmåga att se förändringar i både omvärlden och internt och att utifrån dessa utveckla ett stöd, en ledstång,  för anpassning och riktning mot ett givet resultat. Det går inte att stå still, knappt att jobba med ständiga förbättringar. Det värde vi kan ge är att visa på hur just ni kan öka förändringstakten och effektiviseringen i er verksamhet. Ständiga förbättringar är ett måste för att organisationen ska bibehålla och uppnå ökad effektivitet.


Vi vet vad som krävs!

Vill du nå en större förändring – behövs en mer kraftfull insats och mycket tålamod. En hållbar lösning, med helhetsgrepp om processer, organisation och förändringsledarskap. Inom Stratvise har vi gedigen kunskap och mångårig erfarenhet av att bidra till förändring inom dessa områden.


Behöver du få råd eller någon att bolla idéer med?


Att få ett eller flera externa stöd som, baserat på sina praktiska erfarenheter och sin expertkunskap, på ett strukturerat sätt kan leda dig eller din ledningsgrupp genom en  process för att få en gemensam bild över vad ni behöver hjälp med? Eller att bara ett utrymme för att tänka hållbara tankar?


Behöver du hjälp med att:


·      Analysera, ta fram förstudie eller utredning?

I syfte att få ett tydligt beslutsunderlag för hur ni ska gå vidare på bästa sätt med era utmaningar kring t ex strategi, intressenter, medarbetarkultur, arbetssätt, nyttovärden, digitalisering/AI etc.


·      Experimentera?

I syfte att designa den bästa lösningen för era kunder, medarbetare eller övriga intressenter. Innebär att pröva lösningsförslag och att, när det behövs, anpassa till kundbehovet. Kan omfatta hjälp i form av innovationsledning, design, test av lösning tills ni vet hur ni når rätt resultat.  Riskminimering/möjlighetsmaximering.


·      Förändra?

I syfte att realisera lösningen för att nå den önskad effekt. Här kan behövas planerings, projekt- och förändringsledningsstöd, uppkavlade ärmar, mobiliserings-, kultur- och strukturstöd, förankring och lösningar ad hoc. Därefter uppföljning – Vad återstår för att nå målet? Hur bibehålla glöden?


Vill du veta mer? Kontakta:
Olle Klasson
Lilian Klasson

%d bloggare gillar detta: